Mecwaldowski: Dofinansowywanie Kościoła, czyli instytucji, która powinna pomagać, a nie zbierać, to coś strasznego