Bezwstydny Gimper żebrze o głosy. W zamian obrazi jurorów “Tańca z gwiazdami”