Barbara Kurdej-Szatan: Upiłam się po prostu, ludzka sprawa. Nie pamiętałam, że te filmiki nawrzucałam