Barbara Kurdej-Szatan odebrała najnowsze wyniki badań. Nie są optymistyczne